We delen af en toe mooie artikelen over onderwerpen gerelateerd aan Buitenbasis. We voelen ons zo blij, verbonden en vertrouwd in het bos, bij deze een mooi stuk over de positieve gezondheidseffecten van bosgrond.

‘Bosvloeren’ in Finse kinderdagverblijven versterken immuunsysteem kinderen
26 oktober 2020

Een maand lang spelen tussen het natuurlijk afval van een mini-bos kan volgens een recent experiment het immuunsysteem al versterken. Bij een keten van Finse kinderdagverblijven in stedelijke gebieden kwamen ze op het lumineuze idee om een gazon uit te rollen, bosachtige laagbegroeiing zoals dwergheide en bosbessen te planten en kinderen te laten zorgen voor allerlei gewassen in plantenbakken. Hierdoor werd de diversiteit aan microben in de darmen en op de huid van jonge kinderen in zeer korte tijd gezonder.

Toename van T-cellen
Vergeleken met andere stadskinderen in standaard stedelijke kinderdagverblijven met stoeptegels en grind, toonden de peuters en kleuters in de kinderdagverblijven die waren uitgerust met begroeiing binnen 28 dagen een toename van T-cellen en andere belangrijke immuunstoffen in hun bloed.
“We ontdekten ook dat de microbiota in de darmen van kinderen die groen kreeg, vergelijkbaar was met de darmmicrobiota van kinderen die elke dag in het bos komen”, aldus milieuwetenschapper Marja Roslund van de Universiteit van Helsinki, die het onderzoek leidde.
Het Finse experiment is het eerste dat expliciet de stedelijke omgeving van een kind manipuleert en vervolgens test op veranderingen in hun micriobioom en het immuunsysteem van een kind.

Verbetering immuunsysteem
Hoewel de bevindingen niet alle antwoorden bevatten, ondersteunen ze wel het heersende idee dat de verandering in de microben in de omgeving relatief gemakkelijk invloed kan hebben op een goed microbioom bij kinderen, waardoor hun immuunsysteem verbetert.
Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat vroege blootstelling aan de groene ruimte op de een of andere manier verband houdt met een goed functionerend immuunsysteem, maar het is nog steeds niet duidelijk of er sprake is van een oorzakelijk verband.

Biodiversiteitshypothese
Het idee dat een omgeving die rijk is aan levende wezens onze immuniteit beïnvloedt, staat bekend als de ‘biodiversiteitshypothese’. Op basis van die hypothese zou een verlies aan biodiversiteit in stedelijke gebieden op zijn minst gedeeltelijk verantwoordelijk kunnen zijn voor de recente toename van immuungerelateerde ziekten.
“De resultaten van deze studie ondersteunen de biodiversiteitshypothese en het concept dat een lage biodiversiteit in de moderne leefomgeving kan leiden tot een verslechterd immuunsysteem en zo het het aantal immuungemedieerde ziekten kan verhogen”, schrijven de auteurs.

Microben
Bij kinderen die in dit onderzoek buiten speelden in het natuurlijke afval en gras en tussen de bomen, bleek een toename van een microbe genaamd de gammaproteobacteria het immuunsysteem van de huid te versterken, nuttige immuunafscheidingen in het bloed te verhogen en het gehalte aan interleukine-17A te verminderen. Interleukine-17A hangt samen met door het immuunsysteem overgebrachte ziekten.
“Dit ondersteunt de veronderstelling dat contact met de natuur stoornissen in het immuunsysteem, zoals auto-immuunziekten en allergieën, voorkomt”, zeggen de onderzoekers.
Het onderzoek op de Finse kinderdagverblijven heeft de grootte van een steekproef en laat slechts een verband zien. Wat de kinderen buiten hun tijd op de kinderopvanglocatie deden, is niet meegenomen in de studie. De resultaten zijn dus nog niet overtuigend genoeg en zullen moeten worden geverifieerd bij grotere onderzoeken over de hele wereld.

Effect van natuur op immuunsysteem
Toch lijken de voordelen van groenvoorzieningen verder te gaan dan ons immuunsysteem. Onderzoek toont aan dat naar buiten gaan ook goed is voor het gezichtsvermogen van een kind. Het in de natuur zijn is bij kinderen bovendien gekoppeld aan een betere geestelijke gezondheid. Sommige recente studies hebben zelfs aangetoond dat groene ruimtes verband houden met structurele veranderingen in de hersenen van kinderen.
Waarom dit zo is, is nog niet duidelijk. Het zou verband kunnen houden met de veranderingen in het immuunsysteem, maar ook met het inademen van gezonde lucht, meer zonlicht, meer beweging of meer plezier.

Het hele artikel is hier te lezen: https://www.smartvitaal.nl/blog/bosvloeren-finse-kinderdagverblijven-versterken-immuunsysteem-kinderen