Ouderbijdrage
Wij zijn een erkende school maar worden niet door de staat gefinancierd. Als we dit zouden willen moeten we voldoen aan bepaalde eisen (zoals doorgroei naar minimaal 200 leerlingen) en kunnen we niet meer het soort onderwijs bieden dat we graag willen, en wat juist voor deze kinderen van belang is; de ruimte om te zijn en te mogen leren op een manier die bij ze aansluit.
Met dank aan de maandelijkse ouderbijdrage, schenkingen en donateurs wordt de school samen gedragen.

Met ingang van het schooljaar 2022-2023
Standaard bijdrage:  €300,00 per maand (hele jaar)
Minimum bijdrage:   €250,00 per maand (hele jaar)
Plus bijdrage:             €350,00 of meer per maand (hele jaar)
Proefweek:                  €75,00 per week

Wanneer je meer dan het genormeerde bedrag kan schenken help je ons de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden en de tekorten op te vangen voor degenen voor wie het normbedrag niet haalbaar is.