Ouderbijdrage
Buitenbasis is een particuliere school en dus niet gesubsidieerd door de overheid.
Dit is een bewuste keuze, aangezien we als gesubsidieerde school ons aan bepaalde regels zouden moeten houden.
Regels waarbinnen we niet dát kunnen zijn wat ons Buitenbasis maakt.
Met dank aan de maandelijkse ouderbijdrage, schenkingen en donateurs wordt de school samen gedragen.

Met ingang van het schooljaar 2021-2022
Standaard bijdrage:  €300,00 per maand (hele jaar)
Minimum bijdrage:   €250,00 per maand (hele jaar)
Plus bijdrage:             €350,00 of meer per maand (hele jaar)
Proefweek:                  €75,00 per week

Wanneer je meer dan het genormeerde bedrag kan schenken help je ons de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden en vangt u de tekorten op voor degenen voor wie het normbedrag niet haalbaar is.