Basisschool Buitenbasis – Kleinschalig en staatsvrij

Waar je uniek bent en leert leren op een manier die bij jou past

In de historische buitenschool in de bossen van Appelbergen (Glimmen), midden op de hondsrug, vind je Buitenbasis. De basisschool waar je veel buiten in de natuur speelt en leert, waar ruimte is voor aandacht, (zelf)vertrouwen, verbinding met jezelf, de ander en de omgeving. Een natuurschool waar bewegend, spelend leren en geborgenheid essentieel is. Contact met dieren, dierverzorging, tuinieren, koken, spelen en leren in de natuur vormen een groot onderdeel van ons onderwijs.

Onze groep bestaat uit ongeveer zestien kinderen van verschillende leeftijden en karakters. Daarnaast zijn er verschillende begeleiders; ieder met hun eigen passie en aanbod. Buitenbasis biedt een dynamische doorlopende leerlijn, waarin ieder kind in een eigen tempo leert en zijn unieke weg mag gaan.

Buiᐧtenᐧbaᐧsis 0.1 Het buitenzijn waarop een lichaam steunt of rust → grondslag, fundament 0.2 het buitenzijn waarop een ontwerp, beschouwing, redenering enz. steunt → grondslag 0.3 buiten als voornaamste ingrediënt 0.4 De beweeglijkheid en verankering in en met de natuur, het buitenzijn.

Buitenbasis is een kleinschalige vrijeschool in het natuurgebied Appelbergen te Glimmen. De natuur als school, waar ruimte is voor aandacht, (zelf)vertrouwen, verbinding met jezelf, de ander en de omgeving. Contact met dieren, dierverzorging, tuinieren, koken, spelen en leren in de natuur vormen een groot onderdeel van ons onderwijs.
Onze samengestelde groep bestaat uit maximaal zestien kinderen in de basisschoolleeftijd met een leerkracht die alle dagen aanwezig is. Daarnaast zijn er verschillende begeleiders; ieder met hun eigen passie en aanbod. Buitenbasis biedt een dynamische doorlopende leerlijn, waarin ieder kind in een eigen tempo leert en zijn unieke weg mag gaan.

Buiᐧtenᐧbaᐧsis 0.1 Het buitenzijn waarop een lichaam steunt of rust → grondslag, fundament 0.2 het buitenzijn waarop een ontwerp, beschouwing, redenering enz. steunt → grondslag 0.3 buiten als voornaamste ingrediënt 0.4 De beweeglijkheid en verankering in en met de natuur, het buitenzijn.

‘Buitenbasis’ is gehuisvest op het bosrijke terrein van Coöperatie de Buitenschool U.A. Deze coöperatie beheert een voormalig monumentaal schoolgebouw en parktuin, waar vanaf eind 2021 een biologische restaurant, pluktuin, moestuin, dierenweide en inspirerende trainings- en vergaderruimtes gerealiseerd gaan
worden. Een prachtige locatie voor Buitenbasis waarin we nauw met elkaar samenwerken.