Nee, we hebben binnen het basisonderwijs niet de ambitie om groter te groeien, we geloven juist in de kleinschalige opzet.

Voor een middelbare school, kijk op: labyrint-vo.nl

Voor kinderen met een extra zorgvraag, hebben we ruimte voor twee kinderen met een persoonsgebonden budget. We kijken goed en zorgvuldig naar de begeleidingsvraag en houden daarbij de plaatsingsvoorwaarden aan.

Om 8:45 starten we met de dagstart buiten in de beukencirkel. Een deel van de kinderen gaat hierna op avontuur in het bos en de andere kinderen starten in of rondom het lokaal met taal, rekenen en projectmatig ontdekken. Om 10:30 is er een grote fruitschaal met een verhaal. Om 11:00 wisselen de groepen; de ene groep gaat op avontuur en de anderen gaan aan het werk. Om 12:00 lunchen we samen en om 12:30 worden de kinderen t/m vijf jaar opgehaald. Er is tussen 12:30 en 13:00 een stiltemoment waarin we ieder ons plekje zoeken en lekker gaan lezen. Tussen 13:00 en 15:00 is er ruimte voor projectmatig ontdekken, op pad, muziek, kunst, theater, Rots en Water en sport en spel.

Verschillende leeftijden zitten bij Buitenbasis bij elkaar in de groep. Het uitgangspunt is dat kinderen uniek zijn, waardoor ze veel van elkaar kunnen leren en kunnen samenwerken. Het kind staat centraal, niet de leerstof. Wij bewegen mee met de ontwikkelfase van het kind, bieden daarin een geborgen kader waarin kinderen zich vrij mogen ontwikkelen en vanuit een intrinsieke motivatie mogen spelen en leren. Vrijheid is essentieel voor persoonlijke verantwoordelijkheid.

Net als op andere (basis) scholen, leiden we de kinderen in 8 jaar door de kerndoelen heen. We houden de doorgaande lijn goed in de gaten middels het observeren in de dagelijkse praktijk, gesprekken met de kinderen en door het bijhouden van een portfolio. Wanneer ouders het prettig vinden om in de zesde klas (groep acht) een eindtoets af te nemen dan is dat in overleg mogelijk. Ouders betalen daar dan zelf de kosten van.

Ja, een kind leert bij ons lezen en schrijven wanneer het daar leerrijp voor is. Middels beelden en verhalen leren we de letters aan. We gebruiken de methodiek van José Schraven ‘Zo leren kinderen lezen en schrijven’.

We werken met de methodiek van José Schraven ‘Zo leren kinderen lezen en schrijven’. We maken gebruik van de leescategorieën en leesbladen, ontwikkeld door de bvs (schoolbegeleidingsdienst voor vrijescholen). De leesbladen van de bvs sluiten goed aan bij de methodiek van José Schraven. Voor rekenen maken we gebruik van de aanpak ‘hiermee leren kinderen rekenen’ (ontwikkeld door bvs).

Ja, leerlingen kunnen zelf ook aangeven wat ze willen leren of ontwikkelen en houden een portfolio bij. Daar komen ook hun eigen leerdoelen in te staan. Regelmatig zijn er gesprekken om te kijken hoe het met de ontwikkeling daarvan gaat is.

In verhouding met het reguliere onderwijs, betalen ouders veel schoolgeld. We proberen deze kosten zo laag mogelijk te houden.
We schrijven fondsen aan en zoeken naar donateurs, zo bieden we de mogelijkheid om vriend van Buitenbasis te worden, waarin we je betrekken op verschillende momenten.

Ja dat kan! Buitenbasis floreert door extra handen van vrijwilligers. Tuinonderhoud, helpen met de jaarfeesten, inzamelingsacties, timmeren, lemen of het inbrengen van je expertise bij Buitenbasis.