Renovatie is van start

Stichting Buitenbasis is te gast op het omvangrijke terrein van Coöperatie de Buitenschool U.A.
Vanaf het late najaar van 2023 beginnen hier de werkzaamheden voor de renovatie en restauratie van de monumentale Buitenschool.
Dit vraagt uiteraard ook de nodige afstemming met elkaar!

Coöperatie de Buitenschool heeft een bouwteam gevormd met B+O Architecten (Pieter Brink), Bouwbedrijf Broekman en Installatiebedrijf Dick Sjabbens.

De verbouwing zal in verschillende stappen plaatsvinden. De eerste fase betreft in grote lijnen de volgende werkzaamheden:

  • Eind november: rooien van bomen
  • Medio december: aanleg tijdelijke toegangsweg
  • Eind december: sloop gedeelte voormalige noodlokalen
  • Begin januari: start renovatie fase 1 (de achterste bouwdelen)

Voor het garanderen van de veiligheid op de bouwplaats hebben we samen met de aannemer een veiligheidsplan opgesteld.
Voor Buitenbasis is het uiteraard van belang het bouwterrein fysiek te scheiden van het schoolterrein.
Daarom plaatsen we in de loop van december bouwhekken. De bouwhekken zijn uiteraard verplaatsbaar en we zullen ze lopende de vorderingen van de bouw kunnen laten meebewegen. De volgende tekeningen hieronder zijn dan ook ter illustratie:

Conceptvisualisatie nieuwe gevels (met eikenhout uit eigen bos!)

Erfinrichtingsplan eindsituatie (2025?)

Huidige situatie

Start renovatie van de achterste bouwdelen (fase 1)

Volop ontwikkelingen

De school is altijd gescheiden van het bouwterrein bereikbaar. Het is heel goed mogelijk dat voor langere perioden er alleen inpandig wordt gewerkt zodat er buiten minimaal tot geen hinder van de werkzaamheden zal worden ondervonden. Grote(re) werkzaamheden die om meer afstemming vragen zoals (korte) momenten van sloop, geluidshinder of (groter) bouwverkeer zullen we telkens afstemmen.

Het is ook een hele inspirerende periode! In de loop van volgend jaar zal ook een begin worden gemaakt met een nieuw gebouw(tje) dat door school kan worden gebruikt in de toekomst. De kinderen zullen uiteraard nieuwsgierig zijn en de verbouw is een inspirerende aanleiding voor allerlei projecten.
Als er vragen zijn kunnen jullie die uiteraard stellen!

Moodmoard met inspiratiebeelden.